మిస్లేలొడ్ 5 PC లు 0.20mm D కర్ల్ ఫ్లాట్ వెంట్రుష్ ఎక్స్టెన్షన్

భారీ ఫ్లాట్ వెంట్రుక పొడిగింపులో మిస్లేలాడ్ మృదువైన మింక్ తప్పుడు వెంట్రుకలు

$ 26.70 USD $ 31.41 USD

పరిమాణం
మొత్తము

వివరాలు

కస్టమర్ సమీక్షలు

3 సమీక్షల ఆధారంగా ఒక సమీక్షను వ్రాయండి

కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి