మిస్లేలొడ్ 0.07mm 10 హేర్స్ రాపిడ్ క్లూసెర్ వెంట్రుక

మిస్లేలొడ్ వేగవంతమైన క్లస్టర్ 0.07 వెంట్రుకలు వేగవంతమైన క్లస్టర్ అంచున ఉండే రోమాల అంచున ఉండే రోమములు

$ 4.96 USD $ 5.83 USD

పరిమాణం
మొత్తము

వివరాలు


కస్టమర్ సమీక్షలు

5 సమీక్షల ఆధారంగా ఒక సమీక్షను వ్రాయండి

కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి