మిస్లేలొడ్ 16 పంక్తులు కలర్స్ రెయిన్బో ఐఫ్లాష్ ఎక్స్టెన్షన్ కలర్ ఫాల్స్ ఫాక్స్ కనురెప్పల వెంట్రుకలు తప్పుడు వెంట్రుక 0.07 / 0.10 XXXpc / lot

మిస్లేలొడ్ 16 పంక్తులు రంగులు రెయిన్బో వెంట్రుష్ పొడిగింపు రంగు ఫాల్స్ ఫేక్

$ 7.79 USD

కర్ల్
గణము
పొడవు
మొత్తము

వివరాలు

9 lote =1 బ్యాండ్జీ

1 బ్యాండ్జీయా =వందల కొద్దీ

Espesor:0,07 / 0,10

కర్ల్:C / D

పొడవాటి యునికే: 9mm / 10mm / 12mm / 14mm / 15mm మరియు ఇతర బంధనాలు.

నేను »¿


కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి