మిస్లేలొడ్ 0.10mm 20 హేర్స్ రాపిడ్ క్లూసెర్ వెంట్రుక

సున్నితమైన వెంట్రుక పొడిగింపులను మిస్లామోటో హెయిర్ రాపిడ్ క్లూసెర్ వెంట్రుక

$ 5.80 USD $ 6.83 USD

పరిమాణం
మొత్తము

వివరాలు


కస్టమర్ సమీక్షలు

4 సమీక్షల ఆధారంగా ఒక సమీక్షను వ్రాయండి

మా స్టోర్ శోధించండి