మిస్లాండోడ్ 5 PC లు 0.05 వెంట్రుక పొడిగింపులు D కర్ల్

మిస్లాండో కంటి లాష్ పొడిగింపులు 3d 0.05 వెంట్రుక పొడిగింపులు D కర్ల్

$ 20.96 USD $ 24.65 USD

పరిమాణం
మొత్తము

వివరాలు

మిస్ లా మోడ్ 2D-9D వ్యక్తిగత వాల్యూమ్ వెంట్రుక పొడిగింపు .0.05 మరియు 0.07mm తో పొడవు, పొడవు 8-15mm.

కస్టమర్ సమీక్షలు

3 సమీక్షల ఆధారంగా ఒక సమీక్షను వ్రాయండి

కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి