మిస్లేలొడ్ 0.15mm C కర్ల్ ఫ్లాట్ వెంట్రుష్ ఎక్స్టెన్షన్

మిస్లోలొడ్ ఎలిప్సు ఫ్లాట్ అంచున వజ్రాలు 0.15mm C కర్ల్ ఫ్లాట్ వెంటెష్ ఎక్స్టెన్షన్

$ 8.69 USD $ 9.14 USD

పరిమాణం
మొత్తము

వివరాలు


కస్టమర్ సమీక్షలు

5 సమీక్షల ఆధారంగా ఒక సమీక్షను వ్రాయండి

కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి