వెంట్రుక పొడిగింపు కోసం మిస్లామోటో బ్రష్ అప్ చేయండి

వెంట్రుక పొడిగింపు కోసం మిస్లామోటో బ్రష్ అప్ చేయండి

$ 4.90 USD $ 5.80 USD

రంగు
Black 1 pack
Pink 1 pack
Black 4 packs
Pink 4 packs
మొత్తము

వివరాలు

Disposable mini mascara brush, trim lashes after applying eyelash extensions, 25 pcs/pack, 2 colors available!

మా స్టోర్ శోధించండి