వెంట్రుక పొడిగింపు టూల్స్ మరియు కొరడా దెబ్బ వర్తకానికి మిస్లాండోడ్ ESD11 యాంటీ స్టాటిక్ ట్వీజర్స్

వెంట్రుక పొడిగింపు కోసం ESL-11 వ్యతిరేక స్టాటిక్ ట్వీజర్స్ మిస్లోమడ్ vetus

$ 4.90 USD $ 8.60 USD

మొత్తము

వివరాలు

ఆకారం: నేరుగా

కనురెప్ప పొడిగింపులను తీయటానికి సంపూర్ణమైన స్టాటిక్ ట్వీజర్స్, ప్లీజ్ మీ అలవాటు ప్రకారం ట్వీజర్స్ ఆకారాన్ని ఎంచుకోండి.

మా స్టోర్ శోధించండి