మిస్లేలొడ్ వెట్స్టస్ ST-12 నేరుగా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పట్టకార్లు

మిస్లేలొడ్ వెట్స్టస్ ST-12 నేరుగా స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పట్టకార్లు

$ 4.72 USD $ 7.00 USD

మొత్తము

వివరాలు

పొడవు: 135mm

ఆకారం: నేరుగా

కనురెప్ప పొడిగింపులను ఎంచుకునే ఖచ్చితమైన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ పట్టకార్లు, ప్లీజ్ మీ అలవాటు ప్రకారం ట్వీజర్స్ ఆకారాన్ని ఎంచుకోండి.

మా స్టోర్ శోధించండి