దీర్ఘచతురస్రాకార గాజు గ్లూ ట్రే / లష్ ట్రే

దీర్ఘచతురస్రాకార గాజు గ్లూ ట్రే / లష్ ట్రే

$ 5.33 USD $ 7.00 USD

లాట్
మొత్తము

వివరాలు

అధిక నాణ్యత గాజు నుండి మేడ్, మీరు సింగిల్ స్ట్రిప్ అది న అంచున ఉండే రోమములు ఉంచవచ్చు, కూడా అది న ముంచు గ్లూ, సాంకేతిక నిపుణుల కోసం ఖచ్చితమైన కంపానియన్!

మా స్టోర్ శోధించండి