వెంట్రుక పొడిగింపు 10 పెయిర్ / సెట్ కోసం మిస్లేలొడ్ హైడ్రో జెల్ ఐ పాచ్

వెంట్రుక పొడిగింపు 25 పేపర్స్ / సెట్ కోసం మిస్లేలొడ్ జెల్ ఐ పాచ్

$ 6.69 USD $ 7.89 USD

లాట్
మొత్తము

వివరాలు

జెల్ పూర్తి, సూపర్ సన్నని కన్ను పాచెస్, thinnest 0.43mm.

మీ ముఖాన్ని సంపూర్ణంగా సరిపోయేలా చూడలేరు!

10 జతల / ప్యాక్.


కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి