మిస్లేలొడ్ 3 PC లు 0.15mm D కర్ల్ ఫ్లాట్ వెంట్రుష్ ఎక్స్టెన్షన్

మిస్లేలాడ్ ప్రొఫెషనల్ వెంట్రుక పొడిగింపు 0.15mm ఫ్లాట్ వెంట్రుష్

$ 17.39 USD $ 20.76 USD

పరిమాణం
మొత్తము

వివరాలు

నేను »¿

కస్టమర్ సమీక్షలు

3 సమీక్షల ఆధారంగా ఒక సమీక్షను వ్రాయండి

కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి