మిస్లోలొడ్ 0.15 క్లాసిక్ వెంట్రుక ఎక్స్టెన్షన్స్ సి కర్ల్

మిస్లేలాడ్ వెంట్రుక పొడిగింపులు .15 చౌకగా వెంట్రుక పొడిగింపులు 0.15mm

$ 5.86 USD $ 6.89 USD

పరిమాణం
మొత్తము

వివరాలు


కస్టమర్ సమీక్షలు

5 సమీక్షల ఆధారంగా ఒక సమీక్షను వ్రాయండి

కస్టమర్ సమీక్షలు అమెజాన్ లో చూడండి

5 నక్షత్రాల నుండి


5 స్టార్
4 స్టార్
3 స్టార్
2 స్టార్
1 స్టార్

మా స్టోర్ శోధించండి