• వెంట్రుక పొడిగింపు తయారీ సిఫార్సులు మరియు రక్షణ

  41 వ్యాఖ్యలు
  వెంట్రుక పొడిగింపు తయారీ సిఫార్సులు మరియు రక్షణ
  వెంట్రుక పొడిగింపు తయారీ సిఫార్సులు మరియు సంరక్షణ ప్రీ ఐలాష్ ఎక్స్‌టెన్షన్ ప్రిపరేషన్ సిఫారసులు సిఫారసు చేయబడిన ఏకైక నిజమైన తయారీ ఏమిటంటే, మీ సేవా నియామకానికి అంటుకునే వాటికి ఆటంకం కలిగించే విధంగా మీరు కంటి సౌందర్య ధరించరు. ఐలాష్ ఎక్స్‌టెన్షన్ కేర్ ఈ దశలను అనుసరించడం మెరుగైన మరియు పొడవైన లాస్టింగ్ పోస్ట్-సేవను నిర్ధారిస్తుంది తుది ఫలితం: తర్వాత మొదటి రోజులో మీ కొరడా దెబ్బలు తడిసిపోకుండా ఉండండి ...
  వెంట్రుక పొడిగింపు తయారీ సిఫార్సులు మరియు సంరక్షణ ప్రీ ఐలాష్ ఎక్స్‌టెన్షన్ ప్రిపరేషన్ సిఫారసులు సిఫారసు చేయబడిన ఏకైక నిజమైన తయారీ ఏమిటంటే, మీ సేవా నియామకానికి అంటుకునే వాటికి ఆటంకం కలిగించే విధంగా మీరు కంటి సౌందర్య ధరించరు. ఐలాష్ ఎక్స్‌టెన్షన్ కేర్ ఈ దశలను అనుసరించడం మెరుగైన మరియు పొడవైన లాస్టింగ్ పోస్ట్-సేవను నిర్ధారిస్తుంది తుది ఫలితం: తర్వాత మొదటి రోజులో మీ కొరడా దెబ్బలు తడిసిపోకుండా ఉండండి ...
 • ¿Que es mejor, poner máscara de pestañas o hacer extensión de pestañas?

  34 వ్యాఖ్యలు
  ¿Que es mejor, poner máscara de pestañas o hacer extensión de pestañas?
                      Qué es mejor, poner máscara de pestañas o hacer extnsión de pestañas? ఎస్కోగర్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ డి పెస్టానాస్ ప్యూడ్ ప్రొపోర్సియోనార్లే యునా గణనీయమైన వైవిధ్యమైన డి వెంటాజాస్, అల్గునోస్ డి యుస్టెడ్స్ పాజిబుల్మెంట్ నో లో హయాన్ పెన్సాడో ఓ కాంప్రెండిడో. హోయ్ ఎన్ డియా, ఎస్టే టిపో డి ట్రాటామింటో ఎస్ అసమానమైన వై టోటల్‌మెంట్ సెగురో, వై ఎస్ రియలిజాడో పోర్ ఎక్స్‌పర్టోస్ క్యూ ...
                      Qué es mejor, poner máscara de pestañas o hacer extnsión de pestañas? ఎస్కోగర్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ డి పెస్టానాస్ ప్యూడ్ ప్రొపోర్సియోనార్లే యునా గణనీయమైన వైవిధ్యమైన డి వెంటాజాస్, అల్గునోస్ డి యుస్టెడ్స్ పాజిబుల్మెంట్ నో లో హయాన్ పెన్సాడో ఓ కాంప్రెండిడో. హోయ్ ఎన్ డియా, ఎస్టే టిపో డి ట్రాటామింటో ఎస్ అసమానమైన వై టోటల్‌మెంట్ సెగురో, వై ఎస్ రియలిజాడో పోర్ ఎక్స్‌పర్టోస్ క్యూ ...
 • సాధారణ సమయములో నిలువుగా ఉన్న ఎస్టేట్ నిరంతర విస్తరణలు

  23 వ్యాఖ్యలు
  సాధారణ సమయములో నిలువుగా ఉన్న ఎస్టేట్ నిరంతర విస్తరణలు
      ఆక్వా, లాస్ సిన్కో కన్సెజోస్ క్యూ హి అప్రెండిడో ఎ లో లార్గో డి లాస్ అయోస్ క్యూ మి అయుడాన్ ఎ మాంటెనర్ మిస్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ ఇంటాక్టాస్ వై లూసిర్ బైన్ డ్యూరాంటే ముచో టిమ్పో (హబ్లో డి 2 ఎ 3 మీసెస్): 1. డెస్కాన్సా ఎన్ టు న్యువో.ఎస్టో ప్యూడ్ సోనార్ కోమో ఉనా సొలిసిట్యూడ్ లోకా (si aún no duermes boca arriba), pero es importante seguir directamente la aplicación ya que el pegamento requestiere ...
      ఆక్వా, లాస్ సిన్కో కన్సెజోస్ క్యూ హి అప్రెండిడో ఎ లో లార్గో డి లాస్ అయోస్ క్యూ మి అయుడాన్ ఎ మాంటెనర్ మిస్ ఎక్స్‌టెన్షన్స్ ఇంటాక్టాస్ వై లూసిర్ బైన్ డ్యూరాంటే ముచో టిమ్పో (హబ్లో డి 2 ఎ 3 మీసెస్): 1. డెస్కాన్సా ఎన్ టు న్యువో.ఎస్టో ప్యూడ్ సోనార్ కోమో ఉనా సొలిసిట్యూడ్ లోకా (si aún no duermes boca arriba), pero es importante seguir directamente la aplicación ya que el pegamento requestiere ...
కార్ట్ కార్ట్ 0
మీరు విజయవంతంగా చందా చేసారు!
ద్రవ లోపం: ఆస్తి స్నిప్పెట్స్ / gtranslate.liquid కనుగొనబడలేదు